Tuurizimii

  1. Irreecha

    Guyyaan tuurizimii addunyaa Dilabta, Fulbaana 27 bara 2020 kabajama. Guyyaan kunis ayyaanota lammiileen Itoophiyaa haalan kabajan ayyaana Masqalaafi Irreechaan yaadamee oola. Ayyanoota Masqalaa fi Irreechaarratti daawwattoonni biyya keessaafi alaa hedduun kan irratti argaman yoo ta'u, ammaatti garuu sababa Covid-19 namoonni hedduun kabaja ayyaanota kanneeniirratti akka hin argamneef dhorkamaniiru.

    Dabalata dubbisi
    next