Tiwiitarii

  1. Tiwiitarii

    Lammiileen Itoophiyaa biyya keesaafi ala jiran sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu jedhan mormuun duula twiitaraaa sa'aa 24'f gaggeessaniin namoota miiliyoona hedduu bira gahuu marsariitiin ergaa tiwiitaraa xiinxalu tokko ibse.

    Dabalata dubbisi
    next