Loltuu

 1. Atileet Hayilee Gabrasillaasee fi Atileet Fayyisaa Leellisaa

  Atileetii Itoophiyaa dirree dorgommii Olimpikiirratti beekamu Haayilee Gabrasillaaseefi Fayyiisaa Leelliisaa fa'i dabalatee namoonni bebbeekamoon kaaniis, waraana kaaba Itoophiyaan dirree waraanaatti duuluuf karoora akka himuutii gabaafame.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Miseensoota waraanaa Laayibeeriyaa

  Waraanni Laayibeeriyaa Ameerikaadhaan leenjii'uu xiqqoon dabalataan miseensoota 200 ta'an qaxxaruun baayyina isaa guddisuuf beeksiisa baase. Beekisisichaanis imaammata haaraa wal qixxummaa saalaa mirkanneessuu jedhun walllakkaan isaanii dubartoota akka ta'u gaafata.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Suura waa'ee waraana Tigraay waggaa 1ffaa agarsiisu

  Waraanni Sadaasa 04, 2020 keessa bara darbe naannoo Tigraayitti eegalamee amma gara naannoolee ollaa Affaar fi Amaaraatti babal'ate akkamiin eegalee as gahe? Odeessi addatti qophaa'e kun duraa duuba taatewwanii isinitti agarsiisa

  Dabalata dubbisi
  next