Malaammaltummaa

 1. Borsaa dolaarri keessa guute

  Abbaan Taayisaa Farra-Malaammaltummaa Yugaandaa rakkoo malaammaltummaa to'achuuf akka tooftaa haaraa tokkotti barattoonni akka maatiisaanii basaasan gochuuf akka yaadame dursaan Abbaa Taayitichaa himan.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Padesar Yadav

  Namni du'e, lafa qabaachuu hin danda'u. Dhimma kanaan Indiyaatti namoonni hedduu du'aniiru jedhamuun galmaa'uun, lafti isaanii irraa mulqameera. Hedduun isaanis waa gochuu akka hin dandeenye baranii harka maratanii taa'aniiru jechuun gaazexeessituun BBC Chloe Hadjimatheou akkasiin barreessite.

  Dabalata dubbisi
  next