Feesbuukii

 1. Asxaa Facebook fi mallattoo uggurame

  Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraatti erga Dilbata galgalaa as namoonni Facebook fayyadamuu akka hin dandeenye barreessaa turani. Dhimma kana kan mirkaneesse dhaabbatni Itiyoo Telekoom deebi'e dalagaa akka jiru hime.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Ammayyuu Ittaanaa

  Gaazexeessaa, BBC Afaan Oromoo

  Namoonni hedduun Itoophiyaatti miidiyaa hawaasummaa kaan caalaa Facebook ni fayyadamu

  Ogeeyyiin xiinsammuu namaaf rifatuuf jennee wanti miidiyaa hawaasummaa gubbaa raawwannu miira namaaf rifatuu keenyaa miidhuu danda'a jechuun gorsu. Dhaabbanni Facebook dhimma kana irratti qajeelfama akkamii hordofa?

  Dabalata dubbisi
  next