Keeniyaa

  1. Doreen Moraa Morachaa

    Milkaa'inni guddaan argamellee, HIV ilaalchisuun ouun sobaa ammallee tatamsa'aa jiran namoonni akka hojii malee ta'an, michuu jireenyaan ala ta'an, akkasumas wallaansa sirrii ykn qorannoo fayyaa maluufiin hin argannee taasisaa jira.

    Dabalata dubbisi
    next