Miidhaa quunnamtii saalaa

 1. Hojjetooa Maakdoonaald

  Hojjetoonni Maakdoonaald magaalota Ameerikaa 12 keessatti argaman komiiwwan miidhaa saal-qunnamtii waliin wal qabatanii dhufan haalli dhaabbatichi ittiin keessummeessu sirrii miti jechuun hojii dhaabuufi hiriira bahuun mormii gaggeessan.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Tigray

  Amnastii Intarnaashinaal waraana Tigraayiin walqabatee gabaasa baaseen loltootni mootummaa fi humnoonni isa waliin turan dubartoota dhibbaan lakkaawaman irra haleellaa saalaa raawwataniiru jedhe.

  Dabalata dubbisi
  next