Aartii

 1. Obbo Lammaa Guyyaa

  Erga gameessi nama aartii fakkii kaasuun beekaman Aartist Lammaa Guyyaa du'anii waggaa tokko ta'eera. Du'a isaanii hordofee faawundeeshiniin maqaa isaaniin hundaa'eefi hojii isaanii dhalootatti dabarsuuf kaayyeffate hojiii eegaleera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Wallisaa Taarikuu Gaankisii

  Weellisaan sirbasaa 'Dishtaa Giinaa'' jedhamuun beekamtii guddaa horate Taarikuu Gaankisii, dhuma-torbee darbe keessa waraanaarra 'araara wayya' jechuun erga labse booda, miidiyaatti as bahuun dhiifama gaafate.

  Dabalata dubbisi
  next