Ongee

  1. Harree diidaa Booranatti ummanni bishaa dhiyeessaaf jiru

    Uummanni Boorana kunuunsaafi eegumsa bineensota bosonaa irratti aadaafi muuxxannoo cimaa qabaachuu kan himan itti gaafatamaan Paarkii Biyyaalessaa Booranaa Obbo Nugusee Waataa, uummanni ofiif rakkoo bonaa keessa jiru bineensota bosonaa paarkichaa baraaruuf aarsaa kaffalaa jiraachuu himan.

    Dabalata dubbisi
    next