Fayyadama qorichaa

 1. Dairo Antonio Usaga erga qabamee yeroo poolisiin marsee jirutti

  US nama mootii qoricha sammuu namaa adoochuu, Dairo Antonio Úsuga, jedhamu kana qabeef ykn bakka jiru himeef dolaara miliyoona 5 akka kennitu waadaa galtee turte. Namni irra caalaa maqaa masoo Otoniyel jedhuun beekamu kun amma qabameera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Eemaa Korner Ayispuuroo abbaa manaa isheef amanamtee dhaabbachuun bara 2019 dhaddacha hundaa hordofaa turte

  Haati manaa lammii Meksiikoo gooftaa daddabarsa qoricha sammuu hadoochuu jedhamuun beekamu Joyaakim ''El Chaapo'' Guuzmaan daddabarsa baala sammuu hadoochuun shakkamuun Ameerikaatti hidhamte jedhan qondaalonni US.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Ayibuupiroofin Covid-19’f qorichummaa akka qabu qoratamaa jira

  Kiniina harkarra taa'ee jiru
  Image caption: Ayibuupiroofin jalqaba weerara kanaarra fayyadamuun sodaachisee ture

  Saayintistoonni ayibuupiroofin namoota koroonaavaayirasiin dhukkubsachaa jiraniif qorichummaa qabaachuusaa baruuf yaaliirra jiru.

  Gareen ‘London's Guy's’ fi hospitaala Seent Toomas yaaliin rakasni kun dhukkubsattoonni veentileetaroota qaalii ta’aniin gargaaramuu irraa akka wayaa'an godha jedhanii abdatu.

  Yaalii kanaanis dhukkubsattoonni gariin kunuunsa idileen dabalata ayibuupiroofin ni kennamaaf.

  Qorichi kunis kan duraan kan namoonni bitatanirraa adda ta’ee kan qophaa’u ta’a.

  Qorannoon bineeldota irratti taasifame,dawaan kun rakkoo sirna hargansuu mallattoo koroonaavaayiras hamaa ta’e akka hir’isu agarsiisanii jiru.

  Miseensa garee kanaa kan ta’an Pirofesar Mituul Mehitaa, ‘‘Waan yaadaa jirru waliin akka wal-simu baruuf yaalii gochuun nurraa eegama.’’ Jedhaniiru.

  Jalqaba weerara dhibee kanaarra namoonni mallattoolee sasalphoo qaban ayibuupiroofin fudhannaan tasa itti caaluu danda’a jedhamee sodaatamaa ture.

  Ministeerri Fayyaa Faransaayi qorichoota kanneen akka ayibuupiroofin fudhachuun caalaatti dhukkubicha waan hammeessuuf namoonni paaraaseetaamooli akka fudhatan yeroo dubbatanitti, daran kan sodaatame.

  Paaraaseetaamooli miidhaa cinaa muraasa qofa waan qabuuf namoonni dursanii isa akka fayyadamaniifi kanneen dhukkuba garaachaa ‘ulcer’ jedhamu qaban ammoo siruma ayibuupiroofin akka hin fudhanne tajaajilli fayyaa biyyaalessaa UK kan gorsu.