Hojii uumuu

 1. kalaqa obbolaa lamaanii

  Obbolaan lamaan Biqilaafi Lalisaa Daani’el ‘xiyyaara Oromiyaa’ tolchanii balaliisuu yaalan Yunivarsiitiin Wallaggaa isaan deeggaruuf waadaa akka isaanii seenee BBC’tti himan. Jimaata darbe laaptoppii akka isaaniif kenne dubbataniiru.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Hojii xinnoo yoo ta'e saffisaan dalaguun wayyoo qaba jedhu oggeeyyiin

  Yeroo baa’yye namootii hedduun, hojjii yeroo sun dalaguu danda’an, yeroo birootti dabarsu. Waa’ee xinnoo akka iimeelii ykn ergaa gabaabaa namatti erguu ta’u danda’a, ykn waan daqiiqaa tokko fudhachuu danda’u kan akka namaaf bilbiluu. Maaliif achi dabarsina?

  Dabalata dubbisi
  next