Argannoo

 1. Barataa Ermiyaas Waaqshumaa

  Maqaansaa Ermiyaas Waaqshumaa jedhama. Yunivarsiitii Saayinsiifi Tekinoloojii Finfinneetti (AASTU) barataa mummee barnootaa Kemikaal Injinariingii waggaa afraffaati. Yunivarsiitiin Saayinsiifi Tekinoloojii Finfinnee, "barataa 'AASTU' boqqoolloo gara biiraatti jijjiire," jechuun waa'ee barataa kanaa barreesse.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Obbo Ahimad Hasan Sukkaare, hojii kalaqaan kan beekaman

  Obbo Ahimad Hasan Sukkaare jedhamu. Maanguddoo ganna 64 yoo ta'an, hanga kutaa 8tti qofa baratan. Maanguddoon kuni dandeettii kalaqaa umamaan qabaniin mirga abbummaa kalaqa afur Ministeera Saayinisii fi Teeknolojiitti waajjira mirga abbummaa kalaqaa Itoophiyaarraa beekamtii argataniiru.

  Dabalata dubbisi
  next