Mirga namoomaa

 1. Atsixaa KMNI

  Naannoo Beenishaangl Gumuuz Godina Matakkal Aanaa Bulan keessatti dubartoonni 19 abbaan warraasaanii badiin shakkaman daa'imman waliin hidhamanii jiran yaadeessaa ta'ufi atattamaan akka gadhiifaman gaafatee ture mana hidhaatii baafamuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa (KMNI) beeksise.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Wiinii Jeelimoo

  Wiinii Jeelimoo barattuun umurii waggaa 15 fi kan dhibee gogaa nama geedaru Albiinoo jedhamuun qabamtedha. Isheenis sababii bifa gogaa qaama isheetiif jecha manneen barnootaa shan galmeessuu akka didan BBC'tti himte.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Asxaa Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaafi Amanistii Intarnaashinaal

  Waraana Tigraayiin walqabatee magaalaa Finfinnee dabalatee bakka adda addaatti namoota akka feeteen hidhuufi dararuun qaamolee mootummaan raawwatu akka dhaabatu dhaabbileen mirga namoomaaf falman gaafatan.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Namoota lola naannoo Tigraayiin buqqa'an

  Mootummaan Itoophiyaa yaada murtee Gamtaan Awurooppaa dhimma Tigraay ilaalchisee Mana Maree Mirga Namoomaa UN'f dhiyeessee sagalee caalmaan fudhatama argateen ''yeroo isaa kan hin eegnee fi dantaa siyaasaa of duubaa kan qabu'' jechuun balaaleffate.

  Dabalata dubbisi
  next