Maaleezyiyaa

  1. Waldaa Kiraayist magaalaa Malakkaa keessa argamtu

    Morkii seeraa waggootii kudhaniif gaggeefamaa ture irratti, manni murti olaanaa Maleezhiyaa qajeelfama Kiristaanoonni Waaqayyoo jechuuf jecha ‘Allaah” jedhu akka hin fayyadamneef dhorku akka haqamuuf murteessera.

    Dabalata dubbisi
    next