Murtii Du'aa

 1. Hidhattoota Huutii

  Manni murtii hidhattoota Huutii Yaman Pireezdantiin duraanii US Doonaald Tiraamp fi Ilma mootii Sa'uudii Arabiyaa Mohammad bin Salmaan irratti bakkasaan hin argaminitti adabbii du'aa itti murteesse.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. A meal featuring french fries, fried chicken and white bread

  Oggeessi suuraa Jaakii Bilaak sirina addabbii du'aa US keessaa gadi fageenyaan akka hubatamuuf, irbaata hidhamtoonni manneen sirreessaa du'aan adabaman osoo hin ajjeefamiin dura yeroo dhumaatiif ajajatan maal akka fakkaatu deebiisee suuraa kaaseera.

  Dabalata dubbisi
  next