Humna niikuulaarii

  1. Ministira Muummee Israa'eel Naaftaalii Beeneet walga'ii kaabinee irratti

    Mariin akkaataa sagantaa gabbisa niwukilaraa Iraan ittisuu irratti wayita gaggeeffamaa jirutti, Ministirri Muummee Israa'el haaraa filataman Iraan akeekkachiisan. Ameerikaa fi michuuwwan ishee miira sodaa keessaa dammaquu qabu jechuunis dhaaman.

    Dabalata dubbisi
    next