Muuziqaa

 1. Q. Rap ykn Kibroom Barihuu

  Waa'ee nageenyaa fi mirga daa'imman Somaaliyaa, wa'ee Joorji Filooyid akkasumas waa'ee artiist Haacaaluu Hundeessaa wallisuu hima. Addunyaa kam keessattuu namni yoo miidhamu cal jechuu hin danda'u jedha Kibroom Barihuu ykn 'Q. Rap'.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Wallisaa Alamaayyoo Esheete

  Aartistii gameessi Alamaayyoo Isheetee dhukkubbii onnee isaan mudateen Fulbaana 02, 2021 du'aan boqataniiru. Weellisaa Alamaayyoo Isheetee dhimmi muuziqaawwan ammayyaa Itoophiyaa wayita ka'utti, aartistoota maqaansaanii adda duraan ka'u keessaa tokko.

  Dabalata dubbisi
  next