Gargaarsa Addunyaa

  1. Dr. Namarraa Maammoo

    Gorsaan Diinagdee Ministira Muummee Abiy Ahimad Namarraa Gabayyoo Maammoo [PhD] biyyoonni Lixaafi Arabaa Itoophiyaaf deeggarsaafi liqii kennaniis michuu Itoophiyaa kan taate Chaayinaanis Itoophiyaa irraa fedhii hin dhabne jedhu.

    Dabalata dubbisi
    next