Meeksiikoo

 1. Eemaa Korner Ayispuuroo abbaa manaa isheef amanamtee dhaabbachuun bara 2019 dhaddacha hundaa hordofaa turte

  Haati manaa lammii Meksiikoo gooftaa daddabarsa qoricha sammuu hadoochuu jedhamuun beekamu Joyaakim ''El Chaapo'' Guuzmaan daddabarsa baala sammuu hadoochuun shakkamuun Ameerikaatti hidhamte jedhan qondaalonni US.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Bengal tiger

  Erga viidiyoon qeerransa namoonni funyoo mormatti kaa'uudhaaf daandii magaalaarra hari'aa osoo jiranii agarsiisu tokko miidiyaa hawaasummaarratti gadhiifamee booda aanga'oonni kunuunsaafi nageeny bineensotaaf dhaabbatan gidduu seenuun baraaraniiru.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Video content

  Video caption: 'Daa'imakoo ganna 7 qofaa akka daangaa ce'uufan ergeeni'

  Maatii hedduun seera haaraa koolu galtoota irratti ba'e jalaa ba'uuf, daa'imman isaani qofaa daangaa ce'anii akka Ameerikaa galaniif ergaa jiru.