Guuglii

 1. Asxaa Google

  Gabaasi NBC hojjettoota Google rakkoon haleellaa sanyummaa irra ga'e kudha lama adda baaseera. Bara darbe hojiisaanii kan dhaban hojjettoonni hubannoo nam - tolchee (AI) dhaabbatichaa Timnit Gabruu fi Maargaareet Miichel kanneen miidhaman keessaati.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Saayintistiin qorannoo hubannoo nam - tolchee (AI) Timnit Gabruu (PhD) softiweerin fuula adda baasu akka hojiirra hin oolle gaafatteetti

  Hoggantoota garee hubannoo nam-tolchee (Artificial Intelligence (AI)) keessaa tokko kan taateefi loogummaa sanyii qaba jechuun softiweeriin fuula adda baasu akka hojiirra hin oolle gaafatte Timniit Gabruu (PhD) sababa imeelii hojjettootaaf ergiteen ari'amu beeksifte.

  Dabalata dubbisi
  next