Taayiwaan

  1. A Chinese J-16 fighter jet. File photo

    Taayiwaan guyyaa Jimaataa jettiiwwan waraanaa Chaayinaa 38 zoonii qilleensa ittisaa ishee keessa balalii'u gabaafte. Kanaanis hanga har'aatti daangaa darbuu isa guddaa Beejingiin raawwatame jette jirti.

    Dabalata dubbisi
    next