Paakistaan

 1. Mike Thomson

  BBC News

  Faarah fi abbaa ishee

  Faaraah ijoollee ganna 12 yoo taatu mana warrashee Paakistaan irraa bona darbe butamte. Intalli kuni hidhamtee fuudhamteetu amantiishee gara Islaamaatti geeddaruun nama ishee butettti akka heerumtu taasifamte. Kuni carraa ijoollee amantii Kiristiyaanaa,Hinduufi Siik  qaban dhibbaan lakkaa’amanii taheera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Gaazexessaan Paakistaan Maatiyuullaa Jaan

  Gaazexessaan Paakistaan Maatiyuullaa Jaan jedhamu magaalaa Islaamaabaad keessatti daandii guddaa namootni itti baay’atan gidduutti namoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen erga ukkaamfamee fudhatameen booda gadhiifame.

  Dabalata dubbisi
  next