Mirga Yaada Ibsachuu

 1. Daariktera Waldaa Ogeessota Seeraa Eertiraa

  Dhaabbatni Gaazexessitootaa Daangaa Maleeyyii, 'Reporters Without Borders (RSF), damee Siwiidiin Pireezidantii Eertiraa Isaayyas Afawarqiifi aanga'oota biyyattii biroo torba irratti himata yakka namoomaa dhiyeesseera. Ofii qabiyyeen himannichaa maal fa'i?

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Pirezedaant Isaayyaas Af-warqii

  Dhaabbatni Gaazexessitootaa daangaa maleeyyii, 'Reporters Without Borders (RSF), damee Siwiidiin Pireezidantii Eertiraa Isaayyas Afawarqii fi aanga'oota biroo torba irratti himata yakka namoomaa dhiyeesse.

  Dabalata dubbisi
  next