Israa'eel

  1. Bataskaana duubaan magaalaan mul'atu (Mudde 20, 2021)

    Israa'el akakkeechiisa gaggeessitoonni Kiristaanaa "gareen finxaaleyyyii" maqaan isaanii hin dha'amne Kiristaanota Dachee Qulqulluu taate, Yerusaalem keessaa ari'uudhaaf yaalaa jiru jechuun dabarsan hin fudhadhu jette.

    Dabalata dubbisi
    next