Biyyoota boba'aa omishanii fi eergan

  1. Boba'aa galaanarraa bahu

    Gatiin bob'aa Ameerikaan omishtu kufee seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif zeera gadi ta'eera. Gatiin ka'umsa boba'aa Ameerikaan omishtuu akka gatii ka'umsaa Weest Teksaas baasuutti boba'aan barmeeliin tokko zeeraa gadi darbeera jedhamuun gabaafamaa jira.

    Dabalata dubbisi
    next