Kaatolikummaa

  1. Joo Baayindan Phaaphaasoota waliin

    Pirezidaantiin phaaphasiiwwan bataskaana Kaatooliikii Ameerikaa erga pirezidaantichi irbaata qulqulluu irratti akka hirmaanneef dhorkuuf sanada dandeesisu irratti sagalee keenanii booda walitti bu'insi isaan jidduu cimuun himame.

    Dabalata dubbisi
    next