Gadda

 1. Robert Burton (1577 - 1640)

  Waa'een kitaabarraa dubbisanii miira ofii of-gargaaruu wayita ka'u dhalli namaa kitaabota qabiyyee haaraan as ba'an filata. Kitaabi mata-duree 'The Anatomy of Melancholy' jedhuun bara 1621 barraa'e garuu hanga har'aatti qabiyyee dhala namaa fayyadu qabatee jira.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Pirezedaant Isaayyaas Af-warqii

  Dhaabbatni Gaazexessitootaa daangaa maleeyyii, 'Reporters Without Borders (RSF), damee Siwiidiin Pireezidantii Eertiraa Isaayyas Afawarqii fi aanga'oota biroo torba irratti himata yakka namoomaa dhiyeesse.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Gaazexeessaa Dassuu Duulaa

  Ji'oota lamaa olif magaaloota Burraayyuu fi Galaanitti hidhamee kan ture daayrektarri itti aanaa 'Oromia News Network' ONN Dassuu Duulaa, Bitootessa 07 bara 2012 magaala Burraayyutti kan hidhaman miseensa koree hoji raawwachiistuu ABO Obbo Abdii Raggaasaa gaafachuuf deemanii akka qabaman BBCti himeera.

  Dabalata dubbisi
  next