Jijjiirama qilleensaa

 1. Godina Baaleetti sababa hanqina roobaan hongee mudateen hawaasi 270,000 ol miidhamuu mootummaan ibseera

  Naannoo Oromiyaatti lammiileen miiliyoona lamaa ol sababa goginsaatiin miidhamuu naannichi beeksise. Goginsi kunis Godina Booranaa, Gujii, Harargee akkasumas Baaletti mul'achuun yaaddoo hawaasaa hammeesseera. Wanti Baaletti mudate maali?

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Ministira Dhimma Alaa duraanii US Joon Keerii

  Addunyaarratti biyyoonni lamaan CO2 gara qilleensaatti gadhiisuun faalama hunda caalaa qaqqabsiisaa jiran Chaayinaafi US kora dhimma jijjiirama haala qilleensaa, COP26, irratti akka waltumsan beeksisan.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Nama buna dhugu

  Yaaddoo jabaa addunyaa kan ta'e jijjiiramni qilleensaa wantoota hedduu irratti dhiibbaa fidaa jira. Isaan keessaa tokko ammoo omisha Bunaati. Ta'us ammoo jijjiiramni qilleensaa barbaadamummaa buna Itoophiyaa dabaluutu himame. Kun attamiin laataa?

  Dabalata dubbisi
  next