Ogbarruu

  1. Chimamanda Nuigozi Adichee

    Kitaabni barreessituu asoosamaa lammii Naayijeeriyaa Chimaamaandaa Ingoozii Adiichii ‘Half of a Yellow Sun’ seenaa badhaasa Women’s Prize for Fiction waggaa 25 keessatti kitaaba filatamaa tahuun mo’ateera.

    Dabalata dubbisi
    next