Biyyoota Arabaa

 1. Mulee Tasfaayee/Muler Weest

  Rakkoofi dhiphuu si mudatu hundaaf furmaata nama irraa hin eegiin. Furtuun rakkoo keetii sammuu kee keessa jira," jechuun interneeta saatelaayitiirraa argatuun Garba Indiyaa walakkaarraa karaa Facebook dargaggootaaf ergaa dabarsa Muler Weest.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Alam Kumaa

  Yeroo garaa garaatti lammiileen Itoophiyaafi kaan hojiif gara biyyoota Arabaa imalan rakkoo fayyaa, hawaasummaafi diinagdeef ni saaxilamu. Kan dhaqanii lubbuu dhabaniis jiru. Odeessi kun seenaa Shammarree Oromoo tokko kan sababa godaansaatiin kallattiin jireenya ishee jijjirameefi bu’aa bahii hedduu keessa darbitedha.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Jereemi Booweniidhaan

  Gulaalaa BBC Giddugala Bahaa

  Dubartoota humnoota nageenyaa Masriitti dhaadannoo dhageessisan, Muddee 2013

  Warraaqsi biyyoota Arabaa waggoota 10 dura taasifame naannichatti jijjiirama guddaa fideera. Garuu fincila taasisuuf wanti ka’umsa ta’e ammallee deebii hin arganne.

  Dabalata dubbisi
  next