Priimeer Liigii

 1. Diyoojoo Jotaa

  Piriimer Liigii Inglizii keessatti gareen Liiverpuul tapha Saawuzhampitan waliin taasiseen 4-0n mo'achuun Chelsiitiin qabxii tokko qofaan caalamee lammaffaarra taa'ee jira. Tapha kaleessa dirree Liiverpuul Anfiilditti taphatame kanaan Diyaajoo Jotaa Liiverpuuliif goolii lama lakkoofsiseera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Arsenal goal

  Arsenaal gara mo'ichaatti imala taasisu wayita itti fufu, Totanhaam ammoo taphoota dhiyootti taphatee mo'atamaa adeemuun isaa deeggartoota isaa yaaddesseera. Kunis tapha 'darbii' Kaaba Landanitti taasifameen mul'ateera.

  Dabalata dubbisi
  next