Koronaavaayiras

  1. Marjarii Taaylar Giriiniin

    Dhaabbanni Tiwitarii Miseensi Kongrasii Ameerikaa kan taate Marjarii Taaylar Giriinii dhimma talaallii koronaavaayiraii irratti odeeffannoo ‘dogoggorsaa’ barreessiteetti jechuun miidiyaa hawaasummaa isaa irraa dhorke.

    Dabalata dubbisi
    next