Industirii Imalaa fi Bashannanaa

 1. Irreecha

  Guyyaan tuurizimii addunyaa Dilabta, Fulbaana 27 bara 2020 kabajama. Guyyaan kunis ayyaanota lammiileen Itoophiyaa haalan kabajan ayyaana Masqalaafi Irreechaan yaadamee oola. Ayyanoota Masqalaa fi Irreechaarratti daawwattoonni biyya keessaafi alaa hedduun kan irratti argaman yoo ta'u, ammaatti garuu sababa Covid-19 namoonni hedduun kabaja ayyaanota kanneeniirratti akka hin argamneef dhorkamaniiru.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Zimbaabween uggura tuuriizimiirratti goote laaffisuuf

  Narsoota hiriirra jiran
  Image caption: Dhaabbileen tuuriizimii Zimbaabwee daawwattoota biyya keessaa irratti xiyyeeffatu

  Seektara tuuriizimii ji’oota sadiif cufamee turuun miidhaan cimaa irra ga’e suuta banuuf akka jettu Zembaabween beeksiftee jirti.

  Duraan manneen nyaataa ajaja manatti ergamu qofa akka keessummeessan godhamee ture. Amma garuu walakkaa hayyama kennameefitti namoota akka keessummeessan taasifamu.

  Paarkiiwwan biyyaalessaa, imalli biyya keessaafi adamoonis kan banaman ta’a.

  Dinagdeen Zimbaabwee tuuriizimii irratti kan hundaa’ee yoo ta’u, tuuristoota biyyattii daawwachuu dhufan miiliyoona lama caalan irraa doolaaraa biiliyoona tokkoo ol argatti.

  Seektarri kun sababa koroonaavaayirasiin cufamee ture, daangaawwanis banaa kan turan namoota biyyattii keessaa jiraachaa turaniifi ba’uu fedhaniif qofa ture. Dhaabbileen tuuriizimiis daawwattoota biyya keessaa irratti xiyyeeffatu.

  Zimbaabweetti namoonni 574 ta’an dhibee Covid-19’n qabamanii jiru.