Bishaan

 1. Hidha Haaromsaa Itoophiyaa Guddicha

  Marsariitii toora intarneetiin ijaarsa hidha Haaroomsaaf maallaqa walitti qabuuf tolfame Sanbata darbe ifa taasifameen, lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatan sa'aatii 48 keessatti doolaara kuma 70 ol (birri miliyoona sadii ol) walitti qabuu Humni Elektirikaa Itoophiyaa beeksiise.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Hidha Haaromsaa Itoophiyaa Guddicha

  Oduun 'Itoophiyaan bishaan hanga karoorfatte hin guunne' jedhu "faarfannaa kan jedhan hin milkoofne, kufeera jedhu eegaluufi," jedhan dubbi himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muuftii.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa

  Itoophiyaan Hidha Haaromsaa Guddicha marroo lammeessoof bishaan guutuuf wayita dhiyaachaa jirtu kanatti haalonni tokko tokko guutamnaan, Sudaan dhimmoota hidhicha wajjin jiran irratti gariin waliigaltee mallatteessuuf qophii tahuushee beeksiste.

  Dabalata dubbisi
  next