HIV/Eedsii

 1. Teembii Kaambuullee

  Teembii Kaambuulle namoota dhibbaan lakkaa’aman kan HIV dhaan du’aniif qaqqabaafii jirti. Iswaatiinii keessa namoota afur keessaa tokko vaayirasii HIV dhiiga keessaa qabu. 'Du’a bareedaa' namoonni akka qabaatan gochuun waan isheen of barsiiste dha.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Riibaanii HIV/AIDS

  Itoophiyaa keessatti HIV/AIDS waggoota 32 dura akka mul'atetu himama. Biyyattii keessatti yeroo ammaa kanatti lammiileen 649,000 ol vaayirasichi dhiiga isaanii keessatti akka argamu odeeffannoon waajjira Ittisaafi To'annoo HIV/AIDS Federaalaa ni mul'isa.

  Dabalata dubbisi
  next