Saala

 1. Joorji Tiindaal

  Yuunivarsiitiin Kibba Kaalifoorniyaa (USC) dhukkubsattoota miidhaa saalaa hakiima gadameessaa yuunivarsiitichaa isaan yaaalaa ture irratti dhiyeessaniif doolaara biliyoona tokko kaffaluuf waliigale.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Maaskii

  Dhaabbanni gargaarsaa fayyummaa saalaarratti hojjatu ‘Terrence Higgins Trust’ jedhamu gorsi namoota saalqunnamtii raawwataniif dhaame, yeroo weerara koronaavaayirasii kanatti wal dhungachuu dhiisuu, wayita saalqunnamtii raawwatanitti ammoo maaskii godhachuufi fuulaafi fulaatti walitti gargaraluu hambisuu qabu jedha.

  Dabalata dubbisi
  next