Bunyaa

  1. Zamora with his baby daughter

    Taphni bunyaa (boxing) akkuma taphoota ispoortii kaanii sababa weerara Covid-19 addunyaa cinqe kanaaf dhaabbateera. Haatahu malee guyyoota muraasaan dura biyya Nikaaraaguwaatti waldorgommiin bunyaa adeemsifame qalbii addunyaa hawwatee ture. Attam akka ture dubbifadhaa.

    Dabalata dubbisi
    next