Arjantiinaa

 1. Valera Peraasoo

  Gabaastuu dhimma hawwaasummaa BBC World Service

  Pawulaa fi abbaa ishee

  Ijoolleen namoota bara 1970 fi 1980 keessa akka namootni qabamuun ''dhabsiifaman'' gochaa turan ifatti waa'ee maatii isaanii yakkicha hojjechaa turanii dubbatan.

  Dabalata dubbisi
  next