Fayyaa

  1. Gidduugala waldhaansa Koronaa

    Weerarri Koronaa gosa Deeltaa kan itti hammaachaa jiru Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii saffisaan dabalaa kan jiru yeroo ta'u kanneen keessaa kan talalamee du'e nama tokko ta'uu Ministeerri Fayyaa ibse.

    Dabalata dubbisi
    next