Hindii

 1. Ilmi Aaddee Meenaa kan baatii lamaa yeroo lama jalaa hatame

  Daa’imni erga dhalatee reefu guyyaa lama ta'eefi maatiin isaa hojjattoota humnaa ta’an, Indiyaa bulchiinsa lixaa Gujaraat keessatti si’a tokko miti si’a lama hatameera. Gaazexeessaan BBC Gujaraat, Bargava Pariik kun attamiin akka uumame qorateera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Pallavi on pink sofa

  Manneen barnootaa Indiyaa hedduu barnoota saal qunnamtii hin barsiisani, kanaaf maatiin ijoollee isaanii wa’ee wal qunnamtii saalaa fi hariiroo jaalalaa barsiisuun irra jiraata. Garuu yeroo hedduu maatiin akkamiin akka barsiisan hin beekani jechuun leenjistuun wal qunnamtii saalaa Pallavi Barniwaal BBCtti himteetti.

  Dabalata dubbisi
  next