Kubbaa miilaa

 1. Kiristaanoo Roonaaldoo tapha jalqabaa isaa erga gara Yuunaayitiditti deebi'ee ni taasisa

  Guyyaa jijjiirraa xumuraa irra gara kilaba isaa duraaniitti kan deebi'e Roonaaldoon tapha internaashinaalaa gulaallii Waancaa Adunyaa Poorchugaal qabdu ture sababa adabbin adda kutuun shaakalatti deebi'ee ture.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Cristiano Ronaldo Maan Yuunaatitid, Riyaal Maadiridii fi Juvantas keessatti

  Yuunaayitid Paawondii miliyoona 12.8 taphataa kubbaa miila beekama umrii ganna 36’f kanaaf kaffaluuf kan waliigale wayita ta’u, waliigaltichi dhimmoota dhuunfaa viiizaafi fayyaarratti kan hundaa’u akka ta’e himameera.

  Dabalata dubbisi
  next