Chaayiinaa

 1. Dubartii shaayii dhugaa jirtu

  Dhaabbati kun,''Shaayi bitachuu deemeen dubartoota babbareedoo hedduu arge. Isinis wanti kun akkuma kiyya yoo isin quunname hiriyoota keessan beeksisaa, gatii rakasaanin argadhe'' beeksisa jedhu hojjechiisee labsaa ture.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. A composite image of Joe Biden and Xi Jinping

  Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidan haasaa bilbilaa jalqabaa pirezidaantii Chaayinaa Shi Jinppiing waliin taasisaniin waa'ee dhimma dhiittaa mirga namoommaa, waa'ee Taayiwaaniifi Hongi Koongi itti kaasuusaanii, Waayiti Haawuus beeksiise.

  Dabalata dubbisi
  next