Senegaal

  1. Video content

    Video caption: Kaabii Laamee jedhama. Yeroo weerara Covid-19 tiktokiin inni eegaleen guddoo beekame.
  2. Fakkii Micheel Maadseen

    Oduun bakka isin hinjirreetti akka waan barreessitaniitti maqaa keessaniin baayyinaan qoodamaa jiru osoo isin mudatee tarkaanfiin jalqabaa fudhatan maal ta'a? Namoonni mudannoo akkasii qaban BBC'tti kan himan qabu dubbifahdaa.

    Dabalata dubbisi
    next