Hawaasa

 1. Maanguddoo Gullisoo

  Giddu-galli Qorannoo Qonnaa Hoolataa Godina Wallaggaa Lixaatti jiraataa aanaa Gullisoo kan ta'an maanguddoo Tamasgeen Abbulee jedhaman kan tibbana suuraan isaanii miidiyaa hawaasummaarra naanna'aa tureef sa'a aannanii arjoomeef.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Dubartoota lama

  Jiraattuu magaalaa Gondar kan tahan Aadde Shaashituu Nugusee mana lammii Eeritiraa kan waggaa 20'f imaanaadhaan eegan deebiisanii gatii kiraa isaa waliin hadhaa manichaatiif kennuufi.

  Dabalata dubbisi
  next