Teeknooloojii

  1. Video content

    Video caption: Kaabii Laamee jedhama. Yeroo weerara Covid-19 tiktokiin inni eegaleen guddoo beekame.
  2. Saamiraawwit Fiqiruu hojii gaggeesituu 'Ride' badhaasa 'Africa open for busines award' mo'atte

    Kaampaaniin Raayid bara 2014 keessa hojii kan eegale yoo tahu, yeroo ammaa kana namoota 37,000 tahaniif Finfinnee keessatti qofa carraa hojii uumuu isaa, hojii gaggeesituun kaampaanichaa Saamiraawit Fiqiruu BBCtti himteetti.

    Dabalata dubbisi
    next