Zaambiyaa

 1. Miseensi paarlaamaa Zaambiyaa HIV qaban Covid-19’n qabaman

  Piriinsas Kaasuunee Zuuluu

  Miseensi paarlaamaa Zaambiyaa HIV waliin kan jiraataniifi rogeettii dhimma HIV beekamtuu ta’an Piriinsas Kaasuunee Zuuluu, Covid-19’n qabamuu isaanii beeksisaniiru.

  Aadde Zuuluun miseensa paartii mormituu ‘United Party for National Development’ yoo ta’an, Kamisa darbe qabamuusaaniitu barame.

  Akka ibsa ministira fayyaa Chitaaluu Chiluufiyaatti haga yoonaa miseensonni paarlaamaa 15 ta’an vaayirasichaan qabamanii jiru.

  Wal-ga’iin paarlaamaa yeroo hin murtoofneef dhorkameera.

  Zuuluun, paarlaamaan biyyattii osuma vaayirasichi tamsa’aa jiruu wal-ga’ii geggeessaa waan tureef, vaayirasichaan qabamuun koo omaa nah in dinqine jechuun BBC’tti himaniiru.

  ‘‘Zaambiyaatti kabaja dambiiwwan fayyaaf kenninuufi paarlaamaan yeroo wal-ga’iiwwan karaa intarneetii geggeessuu dhiisee qaamaan wal-ga’aa turuusaa yoo agartu, kuni akka ta’u tilmaamuun hin rakkisu,’’ jedhani.

  ‘‘Dambiiwwan kabajuu dhabuu, dhimmi hundi siyaasa taasifamuufi yeroo rakkisaa akkasiitti hoggansi gaariin dhabamuun Zaambiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19’n qabamanii akka dabalu taasise,’’

  Tarkaanfii harkifataa Zaambiyaan fudhachaa jirtu kan qeeqan miseensi kun, namoonni dhukkuboota biroon qabamanii jiran qoricha isaanii akka sirriitti fudhatan gorsaniiru.

  Zaambiyaan amma yoonaatti namoonni 4,481 vaayirasichaan akka qabamaniifi 139 lubbuun akka darbe gabaastee jirti.