Hojii dhabeessummaa

  1. Miseensoota waraanaa Laayibeeriyaa

    Waraanni Laayibeeriyaa Ameerikaadhaan leenjii'uu xiqqoon dabalataan miseensoota 200 ta'an qaxxaruun baayyina isaa guddisuuf beeksiisa baase. Beekisisichaanis imaammata haaraa wal qixxummaa saalaa mirkanneessuu jedhun walllakkaan isaanii dubartoota akka ta'u gaafata.

    Dabalata dubbisi
    next