Fandii Dhaabbata Maallaqa Addunyaa (IMF)

 1. Hawaasa Oromoo Waashingitanii fi Naannoo ishee jiraatan rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa balaaleffachuuf hirira Waayit Hawusitti bahan.

  Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaa godinaalee Wallagaa fi Kibbaan ammoo Gujii keessatti mul'atu balaaleffachuuf, hawaasni Oromoo Amerikaa, kutaa biyyaa Waashingitan DC fi naannawaa jiraatan dhaabbilee mootummaa Ameerikaa fuulduratti mormii dhageessisaa turan.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Dr. Namarraa Maammoo

  Gorsaan Diinagdee Ministira Muummee Abiy Ahimad Namarraa Gabayyoo Maammoo [PhD] biyyoonni Lixaafi Arabaa Itoophiyaaf deeggarsaafi liqii kennaniis michuu Itoophiyaa kan taate Chaayinaanis Itoophiyaa irraa fedhii hin dhabne jedhu.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Doolaara Ameerikaa

  Fandii Maallaqaa Idil-addunyaa (IMF), Baankii Addunyaa (WB) fi dhaabbilee idil-addunyaa biroo irraa Itoophiyaan maallaqa guddaa bifa liqaafi deeggarsaan argachaa jirti. Maallaqni kun attamiin siyaas-diinagdee biyyattii jijjiira?

  Dabalata dubbisi
  next