Liibiyaa

  1. Gaggeessaa duraanii Liibiyaa eegdota isaa waliin

    Erga hogganaan duraanii Liibiyaa Muhaammar Gadaafii Onkololeessa 2011tti gartuu finciltootaan ajjeefamee booda waa’ee isaa wanti baay’een dubbatamaa fi barreeffamaa ture. Haata'u malee, wa’ee eegdoota isaa dubara qofa ta’anii imala isaa hunda irratti waliin turan wanti jedhame baayyeen hinturre.

    Dabalata dubbisi
    next