Humna haaromsamuu danda'u

 1. Pirezedaantiin Masirii Abdel Fattaah al Siisii

  Pirezedaantiin Masirii Abdel Fattaah al Siisii sababa Hidha Haaromsaa Laga Abbayaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuun bishaan biyya isaaniif dhiyaatu hir'annaan 'naannicha keessatti waan hamaatu ta'a' jechuun akeekkachiisan.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. MM Abiy Ahimad (PhD)

  Dorsiifniiwwan dhimma Hidhaa Haaromsa Guddicha Itoophiyaa Laga Abbayaa waliin walqabsisuun taasifamaan hubannoo dhabuurraa kan ka'aniifi seera idil-addunyaa kan cabseedha jedha Waajirri Ministeera Muummee Itoophiyaa.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Hidha Haaromsaa

  Mariin Hidha Guddicha Abbayyaa biyyoota sadan jidduutti gaggeeffamaa ture osoo hinxumuramiin Masriin Mana Maree Nageenyaa UN’tti xalayaa barreessite. Kaayyoon xalayichaas dhaabbatichi akka marii biyyootaa jidduugalu gaaffachuufi. Itoophiyaanis adeemsa Masrii kana komachuun dhaabbatichaaf kaleessa xalayaa barreessite.

  Dabalata dubbisi
  next