Humna haaromsamuu danda'u

 1. Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa

  Ameerikaafi Raashiyaan dhimma hidha haaromsaarratti Itoophiyaafi Masirii walii galchuuf fedhii agarsiisanillee ministiroonni dhimma alaa biyyoota lameenii garuu ji'a dhufu keessa gara ameerikaa kan imalaniif mariif malee walii galteef akka hin taane ibsameera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Hidha Haaromsaa

  Pirojektiin Hidha Haaromsa Guddicha Itoophiyaa wayita hojii eegalerraa kaasanii hojii geggeessaa ta'uun kan hojjechaa turan Injinar Simanyaw Baqqala Adooleessa 26 bara 2018 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Waggaa tokko kana keessatti hidhicharratti maaltu jijjiirame?

  Dabalata dubbisi
  next